החלפת שקע טעינה אייפון 7

רמת איכות: מקורי.

מכלול שקע הטעינה מכיל את המיקרופון אנטנת הקליטה מגעי הרמקול ומתחבר אל לוח האם.