תיקון גלקסי נוט 4

סמסונג גלקסי נוט 4 N910

שירות מעבדה מקיפים לתיקון גלקסי נוט 4.

מרבית התקלות במכשיר הנוט 4 מטופלות במקום בזמן של עד כשעה, תקלות מורכבות יותר דורשות אפיון יסודי יותר של התקלה ועלולת לארוך יום שלם.

כל טלפון עובר בדיקה קפדנית לכלל חלקי המכשיר, התיקון כולל חלקי החילוף לתיקון גלקסי נוט 4 מקוריים בלבד.