החלפת שקע טעינה גלקסי נוט 5

רמת איכות: מקורי.

מכלול הטעינה מרכיב חלקים רבים המשמשים תפקידים שונים בתפקוד הנוט 5, על מכלול הטעינה ישנם חיישנים, מיקרופון ראשי מגעי אנטנות ולחצני החיווי מצדדי כפתור הבית.