החלפת שקע טעינה גלקסי 4

רמת איכות: מקורי. 

שקע הטעינה מתפקד גם כרכיב קליטה, מגעי הרמקול, המיקרופון הראשי ומגעי מחבר כפתורי הניווט מצדי המסך.

שקע טעינה גלקסי 4 סמסונג